Projekti

MaRSovci po skupinah pripravijo projekt, ki ga na koncu predstavijo. Lanski projekti so prikazani spodaj, povzetke vseh dosedanjih MaRSovskih projektov pa lahko najdete tu.

MaRSovska geometrija

tjasa
Živa Flego, Gimnazija Koper

Erik Kladošek, Prva gimnazija Maribor

Teja Štrekelj, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Mentorica:

Tjaša Vrhovnik, FMF, Univerza v Ljubljani

Pri projektu smo spoznali izreke elementarne geometrije. Dokazali smo Apolonijev in Cevov izrek, s pomočjo katerega smo dokazali obstoj nekaterih znamenitih točk trikotnika. Navedli smo splošnejši Menelajev izrek in izpeljali Stewartov izrek. Ogledali smo si še Eulerjevo premico in krožnico devetih točk.

Članek


 Konstruktibilna števila

klara

Avtorji projekta:

Matija Likar, II. gimnazija Maribor

Živa Kocijan, Gimnazija Bežigrad

Gal Zajc, Gimnazija Bežigrad

Mentorica:

Klara Drofenik, FMF in FRI, Univerza v Ljubljani

Pri projektu iščemo števila, ki jih lahko konstruiramo zgolj z ravnilom in šestilom. Spoznali smo probleme kvadrature kroga, trisekcije kota in podvojitve kocke, za katere smo z uporabo grup in razširitev pokazali, da so nerešljivi.

Članek


Eliptične krivulje

rok
Avtorja projekta:

Lovro Drofenik, I. gimnazija v Celju

Neža Vipavc, Šolski center Velenje, Gimnazija

Mentor:
Rok Havlas, FMF, Univerza v Ljubljani

 


 Verižni ulomki

nejc

Avtorji projekta:

Žan Hozjan, Srednja šola Slovenska Bistrica

Patrik Kušter, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Urban Vesel, Šolski center Velenje, Gimnazija

Mentor:

Nejc Zajc, FMF, Univerza v Ljubljani

Obstaja več načinov za reševanje linearnih diofantskih enačb. V našem projektu smo si ogledali način reševanja z verižnimi ulomki. Rešili smo problem razdelitve sadežev na tujem planetu, pri tem pa smo si pomagali z Wallis – Eulerjevimi rekurzivnimi enačbami.

Članek


 Cayleyev izrek

snoj
Avtorja projekta:

Damjan Filipovski, American High School Skopje

Vid Kavčič, Srednja šola Črnomelj

Mentor:

Jakob Jurij Snoj, FMF, Univerza v Ljubljani

 


 Polyeva teorija

petra
Avtorji projekta:

Ajda Macuh, II. gimnazija Maribor

Gregor Kovač, Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana – VEGOVA

Staš Horvat, II. gimnazija Maribor

Mentorica:

Petra Podlogar, FMF, Univerza v Ljubljani


Centralni limitni izrek

zan
Avtorji projekta:

Naum Kostoski, Gimnazija Bežigrad

Lucija Matijašić, Gimnazija Bežigrad

Andrej Matevc, Gimnazija Vič

Mentor:

Žan Hafner Petrovski, FMF, Univerza v Ljubljani

Pri našem projektu smo se ukvarjali z verjetnostjo in spoznali osnovne pojme statistike. Z enostavnimi primeri, kot je met kovanca, smo si postavili vprašanja, na katera je odgovoril centralni limitni izrek. Čeprav smo ta izrek uporabili na Marsu, smo prepričani, da nam lahko pomaga tudi na Zemlji.

Članek


 Ulovimo lopova!

simon

Avtorji projekta:

Luka Svenšek, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Daša Čebulj, Gimnazija Vič

Mia Zala Smrečnik, Gimnazija Celje – Center

Mentor:

Simon Brezovnik, FNM, Univerza v Mariboru

Projekt obsega strateško analizo igre Lopov in policisti, pri čemer si pomagamo z metodami teorije grafov. Igra predstavlja eno izmed modifikacij dobro znane igre Pac-Man, cilj igre pa je določiti najmanjše število policistov, ki lahko na izbranem igralnem polju ulovijo lopova. Namen projekta je s pomočjo matematičnega znanja policistom olajšati delo in jim na še tako kompleksnem terenu pomagati za vedno uloviti nepridiprava.

Članek


Teorija odločanja

svetina

Avtorji projekta:

Jan Kamnikar, Gimnazija Bežigrad

Alen Cigler, Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Daniel Blažič, Gimnazija Vič

Mentor:

Jakob Svetina, FMF, Univerza v Ljubljani

Ali ste se kdaj vprašali, kako se pravilno odločati? Mi smo se! Najprej smo se seznanili z osnovami verjetnosti in računanjem z dogodki, nato pa smo se podali na pomembno avanturo na Mars, kjer smo spoznali nekaj različnih pristopov do odločanja