Predavanja

Večerna MaRSovska predavanja tradicionalno pripravijo matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki na poljuden način predstavijo zanimive matematične probleme in vlogo matematike v sodobnem svetu. Letos nam bodo predavali:

dr. Nino Bašić

ninoNino Bašić je študiral teoretično matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Diplomiral je leta 2011, doktoriral pa leta 2016 pod mentorstvom prof. dr. Tomaža Pisanskega in somentorstvom prof. dr. Patricka Fowlerja. Od leta 2016 je zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s kemijsko teorijo grafov, topološko teorijo grafov ter aplikacijami teorije grafov v znanosti. Je član strokovnih komisij za srednješolsko in študentsko računalniško tekmovanje pri ACM Slovenija. Nino je tudi MaRSovski pilot v pokoju – zadnji polet pred upokojitvijo je opravil leta 2012.

 


dr. Marko Petkovšek

petkovsek

Marko Petkovšek se je rodil 9. 4. 1955 v Ljubljani, kjer je leta 1978  diplomiral na smeri Tehniška matematika, leta 1986 pa magistriral na smeri Računalništvo in informatika. Leta 1991 je doktoriral iz teoretičnega računalništva na univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu v Pennsylvaniji, ZDA. Zaposlen je kot profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter dopolnilno kot raziskovalec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko. Raziskovalno se ukvarja z diskretno matematiko, predvsem s simbolnim računanjem oziroma konstruktivno algebro. Sam ali s soavtorji je objavil 56 znanstvenih člankov ter knjigo A = B o avtomatskem dokazovanju identitet, ki je izšla tudi v japonskem prevodu.

 


mag. Marija Vencelj

vencelj

Marija Vencelj je študirala na oddelkih za matematiko Univerze v Ljubljani, Univerze v Nancyju in Univerze v Zagrebu. Od diplome  do upokojitve 2001 je bila zaposlena na oddelku za matematiko ljubljanske univerze. Od tega je več kot 25 let predavala Elementarno matematiko z metodiko študentom pedagoške smeri matematike. Napisala je več srednješolskih učbenikov za matematiko, kot avtor sodelovala pri učbeniku Višja matematika II za tehniške fakultete in bila 12 let odgovorna urednica Preseka in njegova podurednica za matematiko. Za Presek je napisala več kot  dvesto strokovnih in poljudnih člankov iz matematike. V okviru DMFA je pogosto predavala učiteljem in profesorjem matematike. Je častna članica Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

 


Večerna predavanja iz prejšnjih let

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate utrinke MaRSovskih predavanj iz preteklih let. Gostili smo že veliko odličnih predavateljev in raziskovalcev, ki nam vsako leto pripravijo raznovrsten nabor matematičnih vsebin.