Predavanja

Večerna MaRSovska predavanja tradicionalno pripravijo matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki na poljuden način predstavijo zanimive matematične probleme in vlogo matematike v sodobnem svetu.

Dr. Đorđe Baralić

dorde-baralic

About the speaker: Đorđe Baralić was born in September, 1986. He got his Ph.D from the University of Belgrade  in 2013. From 2014 he has position of research assistant professor at the Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts. His research interests are algebraic topology, geometric combinatorics, projective and computational geometry and applied topology. After that he received two junior research fellowships at the Institute for Mathematical Sciences, Natiional University of Singapore in 2015 and at the Vietnam Institute for the Advanced Studies in Mathematics in 2017. Đorđe Baralić is one of the principal organizers of May Month of Mathematics in Serbia and actively involved in popularization of mathematics in several countries. He is also a lecturer at the Mathematical Grammar School in Belgrade and served five year term as the leader of JBMO team of Serbia.


Dr. Mateja Grašič

mateja-grasic

O predavateljici: Mateja Grašič je leta 2007 diplomirala na UM FNM s področja algebre. Kot mlada raziskovalka na IMFM se je pod mentorstvom dr. Mateja Brešarja kasneje posvetila raziskovanju algeber, določenih z ničelnim produktom in leta 2012 na UM FNM doktorirala. Od leta 2012 je zaposlena na UM FNM, kjer vodi vaje, predava in raziskuje. Raziskovalno se ukvarja z ohranjevalci na kolobarjih in algebrah. Na algebrah, določenih z ničelnim produktom, so takšne preslikave običajno lepih, pričakovanih oblik. V sodelovanju s kolegi iz Slovenije in tujine jo občasno raziskovalno zanese tudi v področji teorije grup in diferencialnih enačb. Na fakulteti sodeluje pri pripravah študentov in dijakov na matematična tekmovanja v sklopu delavnice Kreativnega reševanja matematičnih problemov, ki poteka v obliki tedenskih srečanj na UM FNM. Že vrsto let je članica komisije na državnih Srečanjih mladih raziskovalcev Slovenije za področje Matematika ali logika.


Dr. Lucijan Plevnik

 lucijan-plevnik
O predavatelju: Lucijan Plevnik je leta 2010 diplomiral iz teoretične matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 2014 doktoriral iz matetematike z delom na področjih linearne algebre in funkcionalne analize. Po tem je bil dve leti zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je implementiral matematične metode za obdelavo jedrskih podatkov. Od leta 2016 je kot asistent zaposlen na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, kjer deluje tudi na področju promocije študija.

 

 

 

 

 


 Večerna predavanja iz prejšnjih let

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate utrinke MaRSovskih predavanj iz preteklih let. Gostili smo že veliko odličnih predavateljev in raziskovalcev, ki nam vsako leto pripravijo raznovrsten nabor matematičnih vsebin.