Predavanja

Večerna MaRSovska predavanja tradicionalno pripravijo matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki na poljuden način predstavijo zanimive matematične probleme in vlogo matematike v sodobnem svetu. Letos nam bodo predavali:

dr. Urban Jezernik: Mešanja kart

me

Pred nami je kup kart, ki jih želimo čim bolj učinkovito premešati. Za to imamo seveda na voljo več načinov. Pogledali si bomo nekaj standardnih postopkov in se pogovorili o tem, kako lahko matematično izrazimo, da je kup res dobro premešan. Vpeljali bomo glavno matematično orodje za analizo tega problema in odgovorili na vprašanje, koliko korakov mešanja moramo izvesti. Nazadnje se bomo zamislili nad nekaterimi odprtimi problemi v zvezi z mešanjem ogromnih kupov kart.

O predavatelju: Urban Jezernik je učitelj matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Srednjo šolo je obiskoval na 1. gimnaziji v Celju, doktoriral pa je leta 2016 na Univerzi v Ljubljani. Po tem je nekaj let podoktorsko raziskoval na Baskovski univerzi v Španiji in na matematičnem inštitutu Alfréd Rényi v Budimpešti. V raziskovalnem delu obravnava različne aspekte teorije grup.

dr. Matevž Črepnjak: Krogle v metričnih prostorih

me

Na metrične prostore lahko gledamo kot na vejo topologije, ki posnema znane koncepte analize. Na predavanju se bomo najprej spoznali s pojmoma metrika in metrični prostor, nato pa bomo vpeljali pojma odprta krogla in zaprta krogla v metričnem prostoru. Slednja dva pojma bomo preučevali na različnih metričnih prostorih.

O predavatelju: Matevž Črepnjak je doktoriral leta 2013 na Univerzi v Mariboru s področja matematičnih znanosti. Od leta 2008 je zaposlen kot asistent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. Kot asistent pokriva vaje različnih matematičnih predmetov. Njegovo primarno raziskovalne področje je topologija, kjer preučuje lastnosti kontinuumov v povezavi z inverznimi limitami, raziskuje pa tudi na področju teorije grafov. Kot zunanji član za splošno maturo sodeluje z različnimi srednjimi šolami, v preteklosti pa je bil mentor tekmovalcem za matematična tekmovanja.

Anja Petković Komel: Tomayto, tomahto

me

Že v začetku osnovne šole se naučimo, da je 1 + 1 = 2. In kasneje, da je x + x = 2x, da je množica \{1,2,2 \} enaka množici \{1,2\}, da je polinom x^3 + x + 1 enak polinomu y^3 + y +1, da je graf K_{1,2} enak grafu P_{3} in da sta za topologe krof in skodelica enaka. Vendar kaj res pomeni, da je nekaj enako? Kako je to odvisno od naše perspektive in kako v to prepričati računalnik?

O predavateljici: Anja Petković Komel je študirala matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2015 diplomirala in leta 2017 magistrirala. Trenutno zaključuje doktorski študij pod mentorstvom prof. dr. Andreja Bauerja, nato pa odhaja na Tehnično univerzo Dunaj na podoktorski študij. Raziskovalno se ukvarja s teorijo tipov, ki je na preseku matematike in teoretičnega računalništva, zanimiva pa je predvsem zaradi njene uporabe v dokazovalnih pomočnikih - programski opremi, ki preverja formalne dokaze.

Anja je upokojena članica MaRSovske posadke, kjer je sodelovala med leti 2014 in 2016. Prepoznate pa jo lahko tudi iz oddaje Ugriznimo znanost, kjer zastavlja matematične uganke.

 Večerna predavanja iz prejšnjih let

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate utrinke MaRSovskih predavanj iz preteklih let. Gostili smo že veliko odličnih predavateljev in raziskovalcev, ki nam vsako leto pripravijo raznovrsten nabor matematičnih vsebin.