Predavanja

Večerna MaRSovska predavanja tradicionalno pripravijo matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki na poljuden način predstavijo zanimive matematične probleme in vlogo matematike v sodobnem svetu. Letos nam bodo predavali:

dr. Marjan Jerman: Računanje v starih civilizacijah

pravobrnjenaslika

Ko v naši civilizaciji učimo otroke osnovne računske operacije, se sploh ne zavedamo, koliko izjemnih idej je za na videz enostavnim zapisom števil in računanjem z njimi. Lep primer so že rimske številke, s katerimi je težko napisati velika števila, deljenje pa je praktično nemogoče. V predavanju bom predstavil nekaj osnovnih idej, ki pokažejo izjemno matematično ozadje v primeru egipčanske in babilonske notacije števil.

O predavatelju: študiral je teoretično matematiko in doktoriral leta 2003 na področju urejenih algebrskih struktur.  Je področni urednik Preseka in član uredniškega odbora Matematike v šoli. Poleg teoretične matematike ga zelo zanima tudi popularizacija matematike, poučevanje in zgodovina matematike. Je soavtor učnega načrta za pouk matematike v gimnazijah.

 

 

 


Alejandra Ramos Rivera: Complete disorder is impossible

During this talk we will address the following questions: how large must be the set of numbers, points or objects in order to find a pattern? Can we always find a highly regular pattern? We will look at some examples and open problems in different areas of mathematics in  which people are interested nowadays.

About thrsz_img_1068e speaker: Alejandra Ramos Rivera did her undergraduate degree in Applied Mathematics at the Autonomous University Metropolitan in Mexico City (2008-2012) and continued her studies in Mathematical Sciences at the Mathematics Institute UNAM (2012-2014), working in the area of Abstract Polytopes. From 2014 onwards, she is reading for a PhD in the area of Algebraic Graph Theory at the University of Primorska, Andrej Marušič Institute.
Her achievements include a second and third place at the national high school maths competetitions and the University Merit Medal, awarded to the student with the best academic average in the generation.
Personal facts: During her time in Slovenia, she became vegan, an animal rights activist and has climbed many Slovenian mountains, including Triglav. Altogether, she visited 17 different countries, mostly for work.


dr. Jure Kališnik: Sferična geometrija

jurekalisnik

Sferična geometrija je poleg evklidske in hiperbolične ena izmed treh standardnih geometrij. V predavanju si bomo pogledali podobnosti in razlike med evklidsko in sferično geometrijo v dveh dimenzijah. Večino izrekov iz evklidske geometrije, kot sta na primer Pitagorov in kosinusni izrek, lahko namreč formuliramo tudi v sferični geometriji, a v nekoliko spremenjeni obliki.

O predavatelju: diplomiral je leta 2004 in doktoriral leta 2009 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga področja matematike, v katerih se prepletajo algebra, analiza, geometrija in analiza, raziskovalno pa se ukvarja z diferencialno geometrijo in topologijo. Trenutno je zaposlen kot asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko.

 

 

 


Večerna predavanja iz prejšnjih let

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate utrinke MaRSovskih predavanj iz preteklih let. Gostili smo že veliko odličnih predavateljev in raziskovalcev, ki nam vsako leto pripravijo raznovrsten nabor matematičnih vsebin.