Delavnice

V sklopu osrednje delavnice se vsako leto seznanimo z matematično temo, ki ni v srednješolskem učnem načrtu.

Osrednja delavnica (matematična dogodivščina): Kaj nam matematika lahko pove o veselju do dela, študija, raziskovanja in kako lahko to doživimo?

Zakaj smo se srečali na MaRSu? Ker nam je matematika všeč, ker smo »not padli.« Psihologi temu občutku pravijo zanos. Ko ga doživljamo, smo v stanju popolne osredotočenosti. Kako lahko matematika pomaga razumeti to stanje in kako do njega pride? V sodelovanju s psihologijo, ki je pripravila zemljevid občutkov, ki nas obhajajo glede na to, kako nas naše delo zanima in kako dobro ga znamo opravljati, pripravimo  matematični model napredka v znanju in zanimanju, ki sledi (ne)uspehu pri delu. Z modelom ugotovimo, kakšen bo prevladujoč občutek pri dani kombinaciji učljivosti (ki pomaga, da se hitreje učimo), strasti (ki pomaga, da nas vsebina bolj zanima) in vztrajnosti (ki pomaga, da ne obupamo pri zahtevnejših izzivih). Z Monte Carlo simulacijami tako pridemo do zemljevida občutkov, ki nam lahko pomaga najti optimalno pot do znanja in dela. Dijaki boste na predavanju spoznali primer izdelave matematičnega modela realne situacije, obenem pa ozavestili nekaj svojih občutkov pri pridobivanju znanja.

Naučeno razumevanje osvajanja znanja bomo preverili v matematični dogodivščini: spoznali bomo novo igro, v kateri s kartami poskušamo nabrati čim več medu, in poskusili doživeti zanos pri njenem igranju. Pri tem bomo razvijali matematične koncepte, s katerimi bi opisali igranje igre. Poskusili bomo določiti nekaj situacij v igri, za katere bomo znali dokazati, kateri od igralcev lahko zmaga.

Nabiranje medu dopolnjuje njegova uporaba, podarjanje. Zato bomo v naslednjem srečanju spoznali dopolnjujočo igro podarjanja medu, ki jo lahko skupaj s prvo kombiniramo v čebelarski turnir. Matematični model druge igre je zahteven, zato si bomo ogledali zelo poenostavljeno različico, ki modelira igro Ena, in poskusili razumeti situacije, v katerih en igralec lahko položi vse karte.

Tekom celotne dogodivščine bomo imeli v mislih raziskovalno naravnanost tabora in iskali izzive, ki bi jih udeleženci lahko odnesli domov kot priložnost za nadgradnjo svojih matematičnih zanimanj v raziskovalne podvige.

 

O predavateljih:

bokalmarsDrago Bokal je diplomiral cum laude leta 2001 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2006 tudi doktoriral iz teorije grafov. Po doktoratu je bil na postdoktorskem raziskovanju v Nemčiji in Kanadi. Po vrnitvi iz tujine se je leta 2007 zaposlil na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, kjer je bil med letoma 2007 in 2012 prodekan za mednarodno sodelovanje in sodelovanje z gospodarstvom, danes pa kot izredni profesor poučuje predmete matematično modeliranje, statistika, kombinatorična optimizacija in operacijske raziskave. Z namenom uporabe praktičnega vidika svojega znanja, je bil med leti 2009 in 2014 zaposlen v podjetju Cosylab d.d., najprej kot vodja projekta in pozneje kot vodja raziskovalne skupine. Kasneje se je odločil za samostojen razvoj uporabne plati matematičnih ved v podjetju DataBitLab, d.o.o. (http://databitlab.eu/), kjer se skupaj z nekaj kolegi ukvarja s podatkovno analitiko in poslovnim svetovanjem, obenem pa gradi procese za uspešnejše in ljudem prijaznejše uvajanje novih sodelavcev ter tehnologij v podjetja.

Janja Jerebic je diplomirala leta 2003 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je leta 2008 tudi doktorirala iz teorije grafov. Od leta 2011 je docentka za področje matematike. Leta 2015 se je zaposlila na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, kjer poučuje matematiko in statistiko. Raziskuje na področju teorije grafov in sodeluje pri statističnih raziskavah podatkov, pridobljenih v okviru proučevanja poslovnih in izobraževalnih procesov.

Gregor Bokal je učenec tretjega razreda Osnovne šole Polhov Gradec. Z očetom Dragom sta ob koncu prvega razreda razvila igro s kartami, ki bo predmet letošnjih delavnic. Igra je do zanosa pri učenju osnovnih matematičnih operacij – seštevanja in poštevanke – pomagala kar nekaj njegovim sošolcem in prijateljem. Najbolj ponosen je na taktiko »lupljenja,« ki jo je odkril in ki bo v izziv udeležencem letošnje delavnice: kdo jo prvi najde? Kdo jo prvi formalno utemelji kot zmagovalno taktiko v izbranih situacijah?

 


Ob osrednji delavnici bodo potekale še krajše delavnice, ki jih bo izvedla MaRSovska posadka.

LaTeX – Beamer

Brez LaTeXa si ne predstavljamo matematičnega članka ali predstavitve. Spoznali bomo osnove stavljenja matematičnih besedil v LaTeX-u. Ogledali si bomo predvsem sredstva, ki jih potrebujemo pri pripravi MaRSovskih člankov in prezentacij: vstavljenje matematičnih formul, vstavljanje slik, navajanje literature in podobno.

Latex