Predavanja

Večerna MaRSovska predavanja tradicionalno pripravijo matematiki z različnih raziskovalnih ustanov, ki na poljuden način predstavijo zanimive matematične probleme in vlogo matematike v sodobnem svetu. Letos nam bodo predavali:

dr. Maja Pohar Perme: Statistika in odkrivanje dopinga

Statistika se ukvarja sklepanjem na podlagi podatkov – s pomočjo verjetnosti določa, kaj in s kakšno gotovostjo lahko trdimo o populaciji. Statistično sklepanje bomo predstavili v shematizirani obliki in si ogledali, kaj je pomembno pri vsakem koraku. Predstavili bomo problem večkratnega preverjanja in skušali razumeti, kaj gre narobe pri posameznih primerih. V drugem delu predavanja se bomo posvetili primeru športnikovega biološkega potnega lista, ki predstavlja kronski primer napačnega sklepanja v statistiki.

MajaPoharPermeO predavateljici: Maja Pohar Perme je študirala matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, leta 2007 je doktorirala na programu Statistika Univerze v Ljubljani. Od leta 2002 je zaposlena na ljubljanski Medicinski fakulteti. Statistiko vidi kot neusahljiv vir zanimivih matematičnih problemov z neposredno uporabo v praksi.  Zelo je aktivna pri pedagoškem delu in promociji statistike, pri čemer je posebej osredotočena na razvoj novoustanovljenega  magistrskega študijskega programa Uporabna statistika. Jedro njenega raziskovalnega dela predstavljajo statistične metode v analizi preživetja, hkrati pa intenzivno sodeluje v raznovrstnih raziskavah s področja medicine.  Kot nekdanjo vrhunsko športnico in olimpijko jo posebej zanima možnost uporabe statistike pri odkrivanju dopinga.


dr. Pavle Saksida: Enačbe in napovedovanje prihodnosti

Ljudje so od nekdaj poskušali napovedovati prihodnost. Sposobnost vsaj približno napovedati nekatere dogodke v prihodnosti je lahko pomembna za preživetje človeka, pa tudi drugih živih bitij. V zgodovini se je človek najprej naučil napovedovati nekatere dogodke, ki se ciklično (periodično) ponavljajo. Precej teže je napovedovati dogodke, ki niso periodični. Od nekako 17. stoletja naprej, ljudje poskušajo napovedovati nekatere dogodke v prihodnosti s pomočjo uporabe posebne vrste enačb. Te enačbe se imenujejo diferencialne enačbe, na predavanju pa bomo spoznali njim sorodne diferenčne enačbe.
Diferenčne in diferencialne enačbe lahko uporabljamo tako pri determinističnem, kot tudi pri verjetnostnem napovedovanju prihodnosti. Ogledali so bomo dva primera determinističnega napovedovanja in enostaven primer verjetnostnega napovedovanja.

Na voljo so prosojnice s predavanja.

125869-prof-dr-pavel-saksida-fakulteta-za-matematiko-in-fiziko

O predavatelju: Pavle Saksida se je rodil v Ljubljani. Po maturi na Klasični gimnaziji se je vpisal na študij matematike na ljubljanski univerzi. Po diplomi je bil zaposlen kot asistent na Oddelku za matematiko v Ljubljani. Leta 1990 je začel z doktorskim študijem na Matematičnem inštitutu Univerze v Oxfordu v skupini za diferencialno geometrijo. Leta 1994 je v Oxfordu doktoriral. Po doktoratu se je vrnil na Oddelek za matematiko Fakultete na matematiko in fiziko v  Ljubljani, kjer danes dela kot izredni profesor. Raziskovalno se ukvarja z geometrijskim pristopom k reševanju nelinearnih diferencialnih enačb. Ta tematika sodi v širše področje matematične fizike.


dr. Jože Vrabec: Vozli

Matematični vozli so matematična abstrakcija običajnih vozlov na vrveh. V predavanju bomo definirali matematične vozle, razložili, kako jih  prikazujemo, pokazali preglednico vseh preprostejših vozlov in spregovorili o metodah za strogo matematično razločevanje vozlov. Če  bo čas dopuščal, bomo opisali še sklapljanje vozlov in definirali pravozle, ki so nekakšna analogija praštevil.

VrabecO predavatelju: Jože Vrabec se je rodil leta 1940 v Ljubljani. Po maturi leta 1959 na Klasični gimnaziji v Ljubljani se je usmeril v matematiko. Leta 1963 je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, leta 1969 magistriral na Sveučilištu u Zagrebu in leta 1971 doktoriral na University of Wisconsin v Madisonu (zv. država Wisconsin, ZDA). Od leta 1964 je bil zaposlen v matični enoti za matematiko (zdaj je to Oddelek za matematiko Fakultete za matematiko in fiziko) na Univerzi v Ljubljani, najprej kot asistent, od leta 1972 kot docent, od 1978 kot izredni profesor in od 1989 kot redni profesor. Poučeval je algebro, matematično analizo in topologijo. Raziskovalno se je ukvarjal predvsem s topologijo. Leta 2005 se je upokojil.


Dániel Katona: Win For Sure – Strategic Games, Exploratory Learning  & a Hungarian ‘School’ of Mathematics Education

The first section of this evening is a presentation to introduce the lecturer, some internationally influential Hungarian mathematicians, like Paul Erdős and a special ’school’ of teaching mathematics, and its method: Exploratory Learning. In order for having the chance to not only hear about, but to try this method, you will be invited to play Barkochba games and some strategic games. Playing the strategic games is the second section, rather a workshop, where you will be asked to form pairs, and hopefully you will enjoy the exploration.

Katona_DanielO predavatelju: Dániel Katona je učitelj matematike in angleščine na gimnaziji Veres Péter Gimnázium, eni najboljših gimnazij na Madžarskem. Njegovi učenci so stari od 10 pa do 18 let. Poučuje tudi dodiplomske študente na univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti (uči srednješolsko matematiko). S skupino matematikov in matematičnih pedagogov sodeluje pri organizaciji vikend-taborov in poletnih taborov za matematično nadarjene dijake. Osnovno vodilo taborov je omogočanje dijakom, da samostojno razmišljajo, sami pridejo do novih spoznanj, ter  najpomembneje, da pri tem uživajo. Način organizacije dela na teh taborih (in vpliv različnih komponent na dijake) namerava natančneje raziskati v okviru svoje doktorske disertacije, ki bo na temo metod reševanja problemov in učenja z odkrivanjem.

About the speaker: Katona Dániel teaches Mathematics and English for 10-18-year-old students at Veres Péter ‘Gymnasium’, one of the most prominent grammar schools in Hungary, as well as teaches high school mathematics for first-year BSc students of sciences at the Eötvös Loránd University in Budapest. Besides, he is a member of a group of mathematics teachers and mathematicians, organizing weekend and summer camps for gifted students in mathematics.  In these camps the basic principles determining the learning process are based on the autonomy of students’ thinking, their own discovery and, in the first place, their delight in this learning process. In connection with this method, he is to conduct Phd research in the field of ‘Problem solving and discovery learning methods’.


Večerna predavanja iz prejšnjih let

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate utrinke MaRSovskih predavanj iz preteklih let. Gostili smo že veliko odličnih predavateljev in raziskovalcev, ki nam vsako leto pripravijo raznovrsten nabor matematičnih vsebin.