Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Rak, Rakov Škocjan, 16. - 22. avgust 2015

MaRSovci po skupinah pripravijo projekt, ki ga na koncu predstavijo. Letošnji projekti so prikazani spodaj, povzetke vseh dosedanjih MaRSovskih projektov pa lahko najdete tu.

MaRSovski projekti 2015

Heksafleksagoni

Skupinska slika Avtorji projekta:
Katarina Bajc, Gimnazija Bežigrad
Vid Prezelj, Gimnazija Bežigrad
Živa Kadunc, SVŠGL
Mentor:
David Gajser, FMF, Univerza v Ljubljani

Kaj narediti iz odvečnih trakov papirja? Ena izmed možnosti so hexaflexagoni, ki imajo kar nekaj zanimivih lastnosti. V našem projektu smo se lotili raziskovanja teh nenavadnih objektov in množično ustvarjali različne hexaflexagone.

Video, Tri Heksafleksagon

Taylorjeva vrsta in pi

Skupinska slika Avtorji projekta:
Nadja Ogrinc, I. gimnazija v Celju
Patrik Istinič, Vegova
Žan Hafner Petrovski, Gimnazija Jožeta Plečnika
Mentorica:
Jana Vidrih, FMF, Univerza v Ljubljani

Marsovski ljubitelji matematike so od nekdaj iskali odgovore na različna vprašanja. Njihova najnovejša naloga je čim bolj natančno narisati funkcije sinus, kosinus, logaritem in druge. Zagnani Marsovčki so se problema lotili s pomočjo polinomov. Naloga je bila zahtevna, a hkrati zelo zanimiva. Na poti so odkrili tudi neskončno vrsto za izračun pi-ja.

Članek

Abel-Ruffinijev izrek

Skupinska slika Avtorji projekta:
Jernej Grlj, Škofijska klasična gimnazija Šentvid
Jasmina Pegan, Gimnazija Nova Gorica
Mentor:
Rok Gregorič, FMF, Univerza v Ljubljani

V tem članku smo dokazali Abel-Ruffinijev izrek s pomočjo permutacij zank na kompleksni ravnini.

Članek

Veliko Marsovsko tekmovanje

Skupinska slika Avtorji projekta:
Val Fišinger, Gimnazija Jožeta Plečnika
Rok Jurinčič, Škofijska gimnazija Vipava
Klara Drofenik, I. gimnazija v Celju
Mentor:
Vid Kocijan, FMF in FRI, Univerza v Ljubljani

Ukvarjali smo se z igro Nim in z uporabo teorijo iger. Razkrinkali smo strategijo 10-kratnega marsovskega prvaka v igri Nim.

Video

Banachovo skrčitveno načelo

Skupinska slika Avtorji projekta:
Nejc Zajc, Gimnazija Velenje
Ana Štuhec, II. gimnazija Maribor
Maša Smajila, I. gimnazija v Celju

Mentorica:
Neža Žager Korenjak, FMF, Univerza v Ljubljani

Naša MARSovski projekt se je začel z zanimivo uganko o pravokotniku razdeljenem na pet barvnih pasov. Nanj smo morali položiti paličico pobarvano v enakem barvnem zaporedju, to pa storiti tako, da se nobeni barvi ne prekrivata. Saj ne pravimo, da MARSovski astronavti nismo vsemogočni, vendar te naloge nismo mogli rešiti. V članku si lahko ogledate zakaj ne.

Članek

Zločin in kazen v baletni dvorani

Skupinska slika Avtorji projekta:
Martin Molan, Gimnazija Bežigrad
Tjaša Bajc, Gimnazija Poljane
Vid Rotvejn Pajič, Gimnazija Bežigrad
Mentorica:
Vesna Iršič, FMF, Univerza v Ljubljani

V okrogli baletni dvorani se v popolni temi nahajata ropar in policist. Slednji mu zre v hrbet, vidi le medel obris, a ta je dovolj. Njegova pištola je v pripravljenosti, zdaj ga mora le še opozoriti in mu z baterijo posvetiti v obraz. A hkrati ga prešine, da ne sme izdati svojega položaja, drugače utegne postati nevarno. Naenkrat se spomni, da so stene dvorane prekrite z ogledali. Morda bi lahko posvetil v ogledalo in žarek bi se nato odbil naravnost do roparja, a to porodi nov problem: v katero smer naj posveti, da z enim odbojem svetlobe osvetli roparja?

Članek, Animacija 1(GeoGebra), Animacija 2(GeoGebra)

Urejevalna razdalja

Skupinska slika Avtorji projekta:
Gregor Kikelj, SEŠTG
Nino Cajnkar, II. gimnazija Maribor

Mentorica:
Anja Petković, FMF, Univerza v Ljubljani

Pridni tajnici z MARS-a, ki se pogosto zatipka, za vsako napačno napisano besedo program predlaga nekaj pravilno napisanih besed. Ugotovili smo, da si računalnik pomaga z izračunom urejevalne razdalje med besedami. Spoznali smo algoritem za računanje urejevalne razdalje in ga sprogramirali v Javi.

Članek

Problem umetnostne galerije

Skupinska slika Avtorji projekta:
Tilen Lipush Rebernak, SGGOŠ
Sonja Mavri, Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana
Katharina Pavlin, Gimnazija Kranj
Mentor:
Matej Roškarič, FNM, Univerza v Mariboru

Predstavili bomo Kleejev problem umetnostne galerije, kjer proučujemo minimalno število paznikov, ki jih potrebujemo, da lahko nadzorujejo celotno galerijo. Ogledali si bomo njegovo rešitev in nekatere izpeljanke tega problema.

Video, Aplikacija (GeoGebra)

MARS 2015

Facebook

DMFA

ŠOU v Ljubljani

ŠO FMF

MOL

Any Browser   Zadnja posodobitev: 1. september 2015