Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Rak, Rakov Škocjan, 16. - 22. avgust 2015

MaRSovske delavnice 2015

Namen delavnic je seznanitev dijakov z različnimi matematičnimi zanimivostmi in računalniškimi orodji (osnove programiranja, dinamična geometrija, grafična in algebrska orodja).

Popotovanje po trikotniku

dr. Zlatan Magajna, UL PeF magajna

Višinska točka, težišče, središči včrtane oz. očrtane krožnice so le nekatere od znamenitosti trikotnika. Na potovanju po trikotniku bomo spoznali še več znamenitih točk, premic in krožnic, povezanih s trikotnikom, in presenetljive povezave med njimi. Z orodjem za geometrijsko opazovanje OK Geometry bomo opazovali znamenite trikotnikove objekte in povezave med njimi, raziskovali njihove lastnosti, seveda tudi dokazovali. Morda pa v trikotniku odkrijemo kakšno novo znamenito točko ...

O predavatelju: Dr. Zlatan Magajna je docent za didaktiko matematike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je na Univerzi v Leedsu, raziskovalno pa se ukvarja predvsem z izvenšolskimi matematičnimi praksami, z dokazovanjem v šolski geometriji in s tehnologijo pri poučevanju matematike. Je avtor več znanstvenih člankov s področja didaktike matematike, znan pa je tudi njegov program OK Geometry za učenje dokazovanja v geometriji.


LaTeX - Beamer

Spoznali bomo osnove stavljenja matematičnih besedil v LaTeX-u. Ogledali si bomo predvsem sredstva, ki jih bomo potrebovali pri pripravi MaRSovskih člankov: stavljenje matematičnih formul, vstavljanje slik, navajanje literature in podobno.

GeoGebra

Naučili se bomo osnov dela s programom GeoGebra, ki na dinamičen način povezuje geometrijo in algebro.

MARS 2015

Facebook

DMFA

ŠOU v Ljubljani

ŠO FMF

MOL

Any Browser   Zadnja posodobitev: 14. avgust 2015