Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Bohinj, Ribčev Laz, 18. - 24. avgust 2013

MaRSovske delavnice 2013

Namen delavnic je seznanitev dijakov z različnimi matematičnimi zanimivostmi in računalniškimi orodji (osnove programiranja, dinamična geometrija, grafična in algebrska orodja).

Kompleksna števila

asist. dr. Uroš Kuzman, UL FMF

Kompleksna števila so v srednji šoli obravnavana zelo na hitro, največkrat le kot orodje za reševanje kvadratne enačbe. V delavnici smo se podrobneje posvetili geometrijski interpretaciji računskih operacij med njimi. Spoznali smo polarni zapis kompleksnih števil, ter grafično interpretacijo seštevanja in množenja. Razvita orodja smo nato uporabili kot alternativen pristop k reševanju geometrijskih problemov v koordinatni ravnini. Dijaki so spoznali nekaj lepih primerov, v katerih se začetni problem reducira na preproste in enostavno rešljive enačbe v množici kompleksnih števil.

LaTeX

Jana Vidrih, UL FMF

Spoznali bomo osnove stavljenja matematičnih besedil v LaTeX-u. Ogledali si bomo predvsem sredstva, ki jih bomo potrebovali pri pripravi MaRSovskih člankov: stavljenje matematičnih formul, vstavljanje slik, navajanje literature in podobno.

GeoGebra

Lara Kozarski, UL FMF

Naučili se bomo osnov dela s programom GeoGebra, ki na dinamičen način povezuje geometrijo in algebro.

MARS 2013

Facebook

Any Browser   Zadnja posodobitev: 4. april 2013