Matematično
MaRaziskovalno
MaRSrečanje


CŠOD Fara, Kostel, 17. – 24. avgust 2012

MaRSovski projekti 2012

Avtor fotografij je Jan Šuntajs.

Pravična delitev

Skupinska slika Avtorji projekta:
Vesna Iršič, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Tilen Lučovnik, Gimnazija Vič, Ljubljana
Simon Weiss, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana

Mentor:
David Gajser, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek

Ljudje se že od nekdaj srečujemo s problemom pravične delitve (na primer delitev torte ali predmetov med dediče). Pri projektu smo se ukvarjali s tem, kako razdeliti predmete, da bo volk sit in koza cela.

Celoštevilsko linearno programiranje

Skupinska slika Avtorji projekta:
Uroš Hekić, Gimnazija Ptuj, Ptuj
Ana Reberc, II. gimnazija Maribor, Maribor
Jasna Urbančič, Gimnazija Vič, Ljubljana

Mentor:
David Gajser, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek Sudoku (py)*
* Za izvajanje je potreben modul PuLP.

Naša skupina je najprej poskrbela za pripravo uravnoteženega mačjega obroka, nato pa poiskala način za avtomatsko reševanje sudokuja. Namesto lastnikov mačk lahko sudoku sedaj reši računalnik, mačke pa tako dobijo vso potrebno pozornost. Mijav.

Lov na komete

Skupinska slika Avtorji projekta:
Enej Bole, Gimnazija Koper, Koper
Maja Furlan, Gimnazija Koper, Koper
Erik Scheriani, United World College of the Adriatic, Devin (Italija)

Mentor:
Matej Aleksandrov, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek Demonstracija (ggb)

Marsovci smo opazovali nebo in se odločili, da bomo določili orbite kometov. Prolema pa se nismo lotili numerično temveč s projektivno geometrijo. Uporabili smo zanimive lastnosti le-te, kot na primer premica v neskončnosti, princip dualnosti, Pascalov in Brianchonov izrek itd.

Marsovec v hribih

Skupinska slika Avtorice projekta:
Mateja Čarman, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, Ljubljana
Špela Pušnik, Šolski center Velenje – Umetniška gimnazija, Velenje
Tisa Ževart, Šolski center Slovenj Gradec – Gimnazija, Slovenj Gradec

Mentor:
Jaka Špeh, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek

Predstavljajte si pridnega Marsovca na poti v hribe, ki si zapisuje čase, ko doseže neko nadmorsko višino. Ker to lahko stori le ob določenih časih, ko ob poti opazi oznako, nima veliko meritev. Dobljene točke bi rad povezal s krivuljo. Mi smo se tega problema lotili z interpolacijo polinomov.

Mrežni mnogokotniki

Skupinska slika Avtorice projekta:
Tjaša Košenina, I. gimnazija v Celju, Celje
Klara Nosan, I. gimnazija v Celju, Celje
Eva Zmazek, Gimnazija Ptuj, Ptuj

Mentor:
Nejc Rosenstein, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek

V članku smo preverili, ali je mogoče v celoštevilsko kvadratno mrežo vrisati mnogokotnik na tak način, da njegova oglišča ležijo na točkah mreže. Nadalje smo preverili še, katere pravilne mnogokotnike lahko na tak način vrišemo v preprosto kubično celoštevilsko mrežo.

Tibetanska meniha

Skupinska slika Avtorice projekta:
Sara Pia Marinček, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
Nadja Ogrinc, I. gimnazija v Celju, Celje
Anja Petković, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana

Mentorica:
Maja Alif, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek Demonstracija (html)

Meniha plezata čez Himalajo tako, da prideta vsak na drugo stran gorovja. Ves čas vzpona morata biti na istih nadmorskih višinah. S pomočjo teorije grafov se dokaže, da jima to lahko uspe. Definira se graf, katerega vozlišča so urejeni pari točk z isto nadmorsko višino, od katerih je vsaj ena prelomna. Nato se poišče pot med začetnim in končnim vozliščem in tako pokaže, da je tak vzpon res mogoč.

Peanova krivulja

Skupinska slika Avtorice projekta:
Tjaša Bajc, Gimnazija Poljane, Ljubljana
Ana Smerdu, Gimnazija Poljane, Ljubljana
Živa Urbančič, Gimnazija Vič, Ljubljana

Mentorica:
Jana Vidrih, FMF, Univerza v Ljubljani

Članek Demonstracija (html)

Peanova krivulja je zvezna surjektivna preslikava enotskega intervala v enotski kvadrat. Obstajajo veliko različnih krivulj s takimi lastnostmi, mi pa smo se posvetili eni od enostavnejših. Opisali bomo konstrukcijo krivulje in nekaj njenih zanimivih lastnosti.

Vigenèrjeva šifra

Skupinska slika Avtorji projekta:
Alenka Bahovec, Škofijska klasična gimnazija, Ljubljana
Rok Kaufman, Gimnazija Vič, Ljubljana
Vid Kocijan, Gimnazija Vič, Ljubljana

Mentor:
Matej Roškarič, FNM, Univerza v Mariboru

Članek Demonstracija (zip)

Vigenèrjeva šifra je postopek šifriranja, ki je ostal nerazbit skoraj štiristo let. Predstavili bomo njene lastnosti, zgodovino uporabe in računalniški program, ki jo razbije.

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!

Facebook

Any Browser   Zadnja posodobitev: 4. september 2012